Pielęgnacja betonu

Dlaczego należy pielęgnować świeży beton


Nawet najwyższej jakości beton staje się bezwartościowy bez zapewnienia właściwej pielęgnacji. Brak pielęgnacji lub niewłaściwe jej stosowanie ma wpływ na obniżenie jakości i trwałości betonu.

Pielęgnacja betonu jest niezwykle ważna w procesie wiązania, twardnienia i uzyskania oczekiwanych właściwości.  W początkowym okresie wiązania, beton jest narażony na utratę dużej ilości wody, która paruje podczas procesu hydratacji czyli wiązania cementu.  Aby zapobiec zbyt szybkiej utracie wody należy zapewnić odpowiednią wilgotność każdej konstrukcji wykonanej z betonu poprzez jej odpowiednie nawilżanie. Należy je rozpocząć  po zakończeniu zagęszczania mieszanki betonowej i kontynuować w zależności od, klasy betonu,  warunków atmosferycznych, sposobu użycia oraz wielkości powierzchni

 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed szkodliwymi  warunkami atmosferycznymi a zwłaszcza przed:

-wiatrem

- wysoką lub niską temperaturą

- opadami atmosferycznymi

- zbyt niską wilgotnością

- przemarzaniem powierzchni lub całości konstrukcji betonowej

Właściwe metody pielęgnacji betonu

Polewanie powierzchni betonowej wodą: jest jedną z najpopularniejszych metod gdyż utrzymanie wysokiej wilgotności powierzchni betonowej gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości betonu. Największą podatność na utratę wody mają  elementy cienkościenne oraz elementy o dużej powierzchni odkrytej. W czasie jednej doby mieszanka betonowa, która została ułożona na suchym gruncie może stracić nawet 50% wody. Dlatego też  gdy temperatury nie przekraczają 15st C zalecane jest polewanie betonu nie później niż 12 godzin po zakończeniu betonowania i powtarzać je co najmniej 3 razy w ciągu doby przez kolejne 7 dni. Gdy temperatura przekracza 15st C w pierwszych 3 dniach zaleca się polewanie betonu wodą co trzy godziny w ciągu dnia i jeżeli to możliwe jeden raz w nocy, natomiast w kolejnych dniach co najmniej 3 razy na dobę.

 

Układanie mokrych mat na powierzchni  betonu: przy wysokich temperaturach świeży beton należy chronić  przed zbytnim nagrzaniem poprzez ułożenie maty, która jest nawilżana wodą, dzięki czemu utrzymuje się odpowiednią wilgotność powierzchni. Metoda ta przy wysokich temperaturach może zastąpić polewanie silnie nagrzanej powierzchni betonu zimną wodą co może doprowadzić do szoku termicznego a w rezultacie do powstania rys i pęknięć.

Układanie osłon wodoszczelnych na powierzchni mokrego betonu:  po zakończeniu pracy nad wylewką betonową  zaleca się ułożenie na niej foli budowlanej, która utrzyma odpowiedni poziom wilgotności, ochroni przed deszczem i zbytnim nasłonecznieniem. Zaleca się, aby folię układać nie bezpośrednio po betonowaniu ale wówczas kiedy folia nie będzie się przyklejała do warstwy wierzchniej wylewki.

Zabezpieczanie powierzchni wylewki przez stosowanie preparatów ochronnych: jest to coraz częściej stosowana metoda polegająca na natryskowym  nanoszeniu na świeżą powierzchnię betonową specjalistycznych preparatów  dzięki którym tworzy się powłoka ochrona utrudniająca odparowaniu wody z betonu. 

Najczęstsze skutki niewłaściwej pielęgnacji betonu lub jej braku:

Skurcz plastyczny – spowodowany jest odparowywaniem wody z powierzchni betonu i jej wysychaniem szczególnie na skutek  nasłonecznienia i wiatru. Prowadzi to do powstawania rys i pęknięć. Rysy mają kształt nieregularny, często następuje ich rozgałęzienie. 

Nieodpowiednia wytrzymałość powierzchniowa – spowodowana jest zbyt mała ilość wody potrzebnej do procesu wiązania i twardnienia cementu.  Na skutek wysokiej temperatury woda z powierzchni betonu szybko odparowuje w związku z czym brakuje jej na powierzchni. Nie mogą wtedy zachodzić procesy hydratacji, w wyniku czego następuje pylenie powierzchni betonu i odpryski powierzchniowe.

Obniżenie odporności betonu na agresję chemiczną środowiska – powstające  rysy i pęknięcia powodują, iż czynniki agresywne rozpuszczone w wodzie (chlorki, siarczany itp.) mają ułatwiony dostęp do wnętrza betonu, co może doprowadzić  do obniżenia trwałości betonu i konstrukcji, a  nawet doprowadzić do  katastrofy budowlanej.

Brak lub obniżenie odporności na działanie mrozu – rysy i pęknięcia są także groźne, gdy przy niskich temperaturach wnika w nie woda, a następnie zamarza tworząc  lód który  ma większą objętość niż woda. Powodować to  będzie niszczące naprężenia wewnątrz betonu, które prowadzą do niszczenia struktury betonu.