Beton towarowy

Beton towarowy

Beton towarowy

"chudy beton" – beton podkładowy, beton na warstwy wyrównawcze, pod obrzeża i krawęzniki drogowe

B-7,5

B-10

fundamenty, stropy

B-15

elementy konstrukcyjne, fundamenty, stropy,belki.słupy

B-20

B-25

budownictwo drogowe, mostowe,elementy sprężone

B-30

B-37

B-45

 

Podsypka

Podsypka

do zastosowania jako podbudowa dróg, chodników, boisk

Mpa -1,5

Mpa -2,5

Mpa -3,5

Mpa -5,0

Mpa -7,5


 

Stabilizacja cementowo-piaskowa

Stabilizacja cementowo-piaskowa


służy do budowy dróg samochodowych i jako podłoże pod kostkę brukową, granitową i asfalt.

Rw-1,5
Rw-2,5
Rw-5,0
Rw-7,5
Rw-10
Rw-15
Rw-20

 

Zaprawa

Zaprawa

zaprawa cementowo- piaskowa


Gotowe zaprawy cementowe do zastosowania na wylewki, warstwy wyrównawcze, wykonczeniowe pod posadzki i podłogi.

M-7

M-10

M-15

M-20

zaprawa murarska

gotowe zaprawy murarskie do klasycznego murowania.

M-7

M-12